УКРАЇНСЬКА КЕРАМОЛОГІЯ: Національний науковий щорічник. 2001 / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. - Опішне: Українське Народознавство, 2001. – Кн. 1. – 384 с.
 
БК 63.4 (4 Укр) + 63.3 (4 Укр) + 63.5 (4 Укр) + 85.12 (4 Укр) + 81 (4 Укр) + 35.41 (4 Укр) + 85.125 (4 Укр)
У 45
 
  Збірник продовжує традиції відомого в науковому світі Національного культурологічного щорічника «Українське Гончарство» (1993. – Кн.1.; 1995. – Кн.2; 1996. – Кн.З; 1999. – Кн.4). Він присвячений вивченню різноманітних проблем вітчизняного гончарства, кераміки.
   Статті провідних українських керамологів висвітлюють питання: виникнення, еволюція і сучасний стан гончарства в Україні; основні закономірності розвитку технічних знань, форм та орнаментики кераміки; міфоритуальні функції гончарних виробів, археологічна кераміка та її інтерпретація, польові етнографічні матеріали, творчість народних майстрів-гончарів і художників-керамістів, визначні постаті українського гончарства, термінолексика гончарства, керамічні навчальні заклади і підприємства, музейні колекції кераміки, симпозіуми, ювілеї, архів Юрія Лащука, Українське керамічне товариство.
  Для вчених-керамологів, кераміків, народних майстрів-гончарів і художників-керамістів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться Духовною Спадщиною Українців.Зачекайте....
Тур в Египет.