Звіт про роботу Керамологічної бібліотеки України 2013 року

   Керамологічна бібліотека України – спеціалізована бібліотека з проблематики українського й світового гончарства – структурний підрозділ Інституту керамології – відділення Інституту народознавства Національної академії наук України.

   Свої головні завдання Керамологічна бібліотека України вбачає в комплектуванні фондів і популяризації видань з проблематики українського й світового гончарства та іншої літератури, що сприяє відродженню історичної самосвідомості, традицій українського народу, національної культури, розбудові української державності, розкриттю досягнень української й світової культури; забезпечує повне, якісне й оперативне бібліотечно-бібліографічне й інформаційне обслуговування студентів, наукових працівників, у тому числі співробітників Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Колегіуму мистецтв у Опішному.

   Для успішного обслуговування користувачів використовується книжковий фонд, який налічує 4075примірників.

   Робота відділу обслуговування спрямовувалася на обслуговування науковців і популяризацію фонду бібліотеки шляхом влаштування книжкових виставок, тематичних полиць, переглядів літератури, виставок нових надходжень, експрес-виставок тощо.

За звітний рік було організовано 12 виставок нових надходжень, що дозволило вченим оперативно візуально ознайомлюватися з новою літературою, визначати її інформаційну цінність. На них було представлено 221примірник видань. Також влаштовано 28виставок літератури з проблематики гончарства, кераміки, керамології, де експонувалося 528примірників видань:

·      Виставка книг, присвячена 55-річчю від дня народження художника-кераміста Степана Андрусіва (Львів);

·      Виставка книг, присвячена 70-річчю від дня народження художника-кераміста, члена Національної спілки художників України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, Премії імені Василя Стуса Ярослава Мотики (Львів);

·      Виставка книг, присвячена 45-річчю від дня народження головного художника видавництва «Українське Народознавство» Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, заслуженого працівника культури України Юрка Пошивайла (Опішне, Полтавщина);

·      Виставка книг, присвячена 50-річчю від дня народження художника-кераміста Сергія Радька (Межиріч, Черкащина);

·      Виставка книг, присвячена 85-річчю від дня народження старшого наукового співробітника Української академії мистецтв, кандидата мистецтвознавства, керамолога Василя Щербака (Київ);

·      Виставка книг, присвячена 55-річчю від дня народження художника-кераміста Гії Міміношвілі (Київ);

·      Виставка книг, присвячена 130-річчю від дня народження кераміста-технолога Осипа Білоскурського (17.06.1883 – 26.03.1943);

·      Виставка книг, присвячена 55-річчю від дня народження художника-кераміста, члена Національної спілки художників України Ганни-Оксани Липи (Львів);

·      Виставка книг, присвячена 65-річчю від дня народження художника-кераміста Василя Боднарчука (Львів);

·      Виставка книг, присвячена 55-річчю від дня народження художника-кераміста Мирослави Росул (Ужгород);

·      Виставка книг, присвячена 55-річчю від дня народження старшого наукового співробітника Відділу археології Інституту українознавства імені Івана Крип’яневича НАН України, кандидата історичних наук, керамолога Віри Гупало (Львів);

·      Виставка книг, присвячена 55-річчю від дня народження директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника Голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, керамолога Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина);

·      Виставка книг, присвячена 65-річчю від дня народження доцента Кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв, кандидата технічних наук, керамолога Марії Лосик (Львів);

·      Виставка книг, присвячена 50-річчю від дня народження гончаря Дмитра Громового (Опішне, Полтавщина);

·      Виставка книг, присвячена 45-річчю від дня народження наукового співробітника Відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, кандидата мистецтвознавства, керамолога Романи Мотиль (Львів);

·      Виставка книг, присвячена 65-річчю від дня народження художника-кераміста, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслуженого майстра народної творчості України Миколи Вакуленка (Ялта, АР Крим);

·      Виставка книг, присвячена 80-річчю від дня народження гончаря, члена Національної спілки художників України, заслуженого майстра народної творчості України Володимира Нікітченка (Опішне, Полтавщина);

·      Виставка книг, присвячена 130-річчю від дня народження видатного українського гончаря, творця барокової глиняної скульптури, уродженця с.Міські Млини Остапа Ночовника (1853–1913);

·      Виставка книг «Репресоване гончарство: передумови й наслідки»;

·      Виставка книг публікацій про мистецьку родину Кричевських;

·      Виставка книг публікацій живописця, архітектора, графіка Василя Григоровича Кричевського;

·      Виставка книжкових дарунків Музею мистецької родини Кричевських;

·      Виставка книжкових дарунків Музею мистецької родини Кричевських від Бібліотеки Української Православної Церкви в США;

·      Виставка книжкових дарунків Музею мистецької родини Кричевських від Об’єднання Українців Нової Зеландії;

·      Виставка публікацій, присвячених українським мистцям родини Кричевських;

·      Виставка книг «Реконструкція й інтерпретація археологічної кераміки: пастки чи путівники для дослідників?»;

·      Виставка рейтингових публікацій VIІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе-2013» (за публікаціями 2010 року).

До організації виставок залучалася Гончарська книгозбірня України Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

 

§  Виставка книг видавництва «Українське Народознавство»на ХІІ Міжрегіональній виставці-ярмарку «Книжкова весна на Полтавщині» (Полтава);

 

üПрезентація ювілейного, десятого, випуску Національного наукового щорічника «Бібліографія українського гончарства. 2008»;

üПрезентація монографії керамолога, заступника з наукової роботи генерального директора Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Віктора Міщанина «Репресивні заходи радянського тоталітарного режиму в галузі традиційного гончарства України (1930-ті – 1950-ті роки)»;

üПрезентація монографії завідувача Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, керамолога, археолога, кандидата історичних наук Анатолія Гейка «Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї»;

üПрезентація монографії старшого наукового співробітника Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, керамолога, етнолога, кандидата історичних наук Костянтина Рахна «Свистопляска і Ренкавка. Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування національної ідентичності слов’янських народів»;

üПрезентація Національного наукового щорічника «Українська керамологія», книги ІV, тому 1 – «Експеримент у сучасній керамології», присвяченого пам’яті видатного керамолога, доктора історичних наук, професора Олександра Бобринського.

До послуг читачів абонемент, читальний зал.

Кількість користувачів 2013 року становила 415 осіб. Видано 7105 примірників книг, брошур, періодичних видань.

У звітному році значна увага бібліотеки була спрямована на довідково-інформаційне й бібліографічне обслуговування користувачів. З цією метою велася робота з підготовки Національного наукового щорічника «Бібліографія українського гончарства. 2010». Уже побачили світ 10 випусків. Кожен із них охоплює публікації про українське гончарство, кераміку, керамологію поточного року. Тематичне спрямування матеріалів – археологія, історія, етнографія і мистецтво гончарювання. До реєстру включено книги, брошури, журнали, буклети, статті, повідомлення, що надійшли до Керамологічної бібліотеки України й Українського керамологічного архівного фонду Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України та Гончарської книгозбірні України і Національного архіву українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному. Усі бібліографічні позиції  мають анотації та суцільну нумерацію, починаючи з першого випуску. У кожному з них співробітники Керамологічної бібліотеки України щорічно анотують близько 700 публікацій в Україні з різноманітних проблем українського гончарства, кераміки, керамології. У щорічнику також подано огляди й рецензії керамологічної літератури, інформацію про захисти керамологічних дисертацій; відомості про останні надходження до Керамологічної бібліотеки України; короткі біографії відомих гончарів, керамологів; список добродійників.

Структура й змістове наповнення «Бібліографії українського гончарства» постійно вдосконалюються.

До редколегії щорічника увійшли провідні вчені України.Аналогів щорічника в українських гуманітарних науках немає!

Не втратили свою актуальність традиційні методи обслуговування за допомогою алфавітного, систематичного каталогів, алфавітної й систематичної картотек ксерокопій статей, а також довідкового фонду.

Комплектування є основою початкового етапу роботи бібліотеки з формування її документно-інформаційного ресурсу, від чого залежить бібліотечно-інформаційна діяльність установи, що виконує важливі соціальні функції: накопичення, зберігання і надання в користування документів для забезпечення вільного й  безкоштовного доступу користувачів до інформації.

Основними джерелами поповнення фонду бібліотеки є:

·                 дарування книг;

·                 міжбібліотечний обмін.

Із обмінного фонду Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського (Київ) надійшло 109 примірників, подаровано – 112 примірників.

Фондова колекція Керамологічної бібліотеки України поповнилася книгами, переданими Національним музеєм-заповідником українського гончарства в Опішному (Опішне, Полтавщина), Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України (Київ), Державною спеціалізованою художньою школою-інтернатом І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» (Опішне, Полтавщина), Харківським історичним музеєм (Харків), Національним заповідником «Глухів» (Глухів, Сумщина), Національним центром Народної культури «Музей Івана Гончара» (Київ), Благодійним фондом «Дар» (Київ), Музеєм історії зброї (Запоріжжя).

Упродовж року до бібліотеки надійшли книги – дарунки видавництв, відомих науковців, співробітників Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України.

З метою популяризації книжкових фондів бібліотечні працівники займалися редагуванням каталогів: систематично вливали картки нових надходжень, доповнювали новими рубриками.

Бібліотека має таку систему каталогів і картотек:

·       алфавітнийісистематичний каталоги;

·       систематичнакартотекаксерокопій статей;

·       алфавітнакартотекаксерокопій статей;

·       картотека періодики;

·       тематична картотека «Гончарство», яка складається з двох частин – «Гончарство України» та «Гончарство інших країн».

Працівники бібліотеки постійно вдосконалюють свій професійний рівень, беручи участь у наукових конференціях, симпозіумах, які проводить Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України. 21-22 травня 2013 року відбулася Всеукраїнська керамологічна конференція «Репресоване гончарство: передумови й наслідки»; 22-25 жовтня 2013 року – Міжнародний керамологічний симпозіум «Реконструкція й інтерпретація археологічної кераміки: пастки чи путівники для дослідників?», де було виголошено доповіді й працівників бібліотеки.

У Керамологічній бібліотеці України працюють три працівники: завідувач і два провідні бібліотекарі (усі – на 0,3 посадової ставки). Усі мають вищу бібліотечну освіту.

 

Завідувач Керамологічної бібліотеки України

Інституту керамології – відділення Інституту

народознавства НАН України                                                                                                                                                               Оксана Андрушенко

Тур в Египет.