Дисертації

Друк

Коваленко Оксана Валентинівна

   Коваленко Оксана Валентинівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 9 жовтня 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" Міністерства освіти і науки України. Робота на тему: «Полтава XVII-XVIII ст.: розвиток міської території, просторова структура та міська забудова була виконана на кафедрі історії Національного університету "Києво-Могилянська академія" Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник доктор історичних наук, професор, Яковенко Наталя Миколаївна, завідувач кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія".

   Офіційні опоненти: доктор історичних наук, доцент Долинська Мар’яна Львівна, професор Інституту архітектури Національного університету „Львівська політехніка; кандидат історичних наук, доцент Петренко Ірина Миколаївна, доцент кафедри культурології та історії Полтавського університету споживчої кооперації України.

Друк

ЛЮДМИЛА МЕТКА Гончарство Слобожанщини в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття

function toggle_show(id) { document.getElementById(id).style.display = document.getElementById(id).style.display == 'none' ? 'block' : 'none'; }

{phocagallery view=category|categoryid=13|limitcount=6|detail=6|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0} 

17 квітня 2006 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Національного музею­заповідника українського гончарства в Опішному Людмила Метка прилюдно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Гончарство Слобожанщини в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття». Спеціальність 07.00.05 – етнологія [1].
Дисертацію підготовлено на Кафедрі етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Провідна установа – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України. Офіційні опоненти: Леонід Залізняк, завідувач Відділу археології кам‘яного віку Інституту археології НАН України, доктор історичних наук, професор, та Ігор Пошивайло, заступник з наукової роботи директора Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара», кандидат історичних наук. Науковий керівник – Валентина Борисенко, професор Кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор.

Друк

Щербань Анатолій Леонідович. Прядіння і ткацтво у населення Лівобережного Лісостепу України VII – початку ІІІ ст. до н. е. (за керамічними матеріалами)

   16 травня 2005 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту докторських дисертацій у Інституті археології НАН України молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Національного музею­заповідника українського гончарства в Опішному Анатолій Щербань прилюдно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Прядіння і ткацтво у населення Лівобережного Лісостепу України VII – початку ІІІ ст. до н. е. (за керамічними матеріалами)». Спеціальність 07.00.04 – археологія.
    Дисертацію підготовлено у відділі скіфо­сарматської археології Інституту археології НАН України, а також у рамках відомчого наукового проекту Національної академії наук України «Гончарство України ХХ – початку ХХІ століття: історія, сучасність, перспективи» (№0103U001988) та однойменного проекту Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України (№07.07/00118). Провідна установа – Дніпропетровський національний університет, кафедра історіографії та джерелознавства. Офіційні опоненти: Борис Магомедов – провідний науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Ростислав Терпиловський – професор кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор та Любов Клочко – провідний науковий співробітник Музею історичних коштовностей України, кандидат історичних наук, доцент. Науковий керівник – Олена Фіалко, старший науковий співробітник відділу скіфо­сарматської археології Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук.{jcomments on}

Друк

ВІКТОР МІЩАНИН Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ – ХХ століття)

{phocagallery view=category|categoryid=14|limitcount=6|detail=2|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}     

9 жовтня 2007 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.35.222.01 Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України молодший науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України Віктор Міщанин захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ – ХХ століття)». Спеціальність 07.00.05 – етнологія.

   Дисертацію виконано у Відділі керамології новітнього часу Інституту керамології. Провідна установа – Інститут мистецтво­знавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України. Офіційні опоненти: професор Кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор історичних наук, доцент Михайло Глушко; доцент Кафедри культурології та українознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук Микола Гладкий. Науковий керівник – директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, доктор історичних наук Олесь Пошивайло.

   Автор чітко окреслив актуальність та новизну своєї роботи, яка полягає в тому, що це – перше в українській етнології дослідження гончарства малих осередків окремого гончарного району, визначив об’єкт (гончарство в системі традиційно­побутової культури українців другої половини ХІХ – ХХ століття) та предмет (малі осередки Опішненського гончарного району та їх роль у розвитку традиційної культури Полтавщини й України загалом) дисертаційного дослідження.{jcomments on}

Друк

Леся Чміль

  

   15 березня 2011 року в Спеціалізованій ученій раді Інституту археології НАН України молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України Леся Чміль захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.04 – археологія).
У дослідженні «Керамічний посуд Середньої Наддніпрянщини XVI–XVIII століть» з’ясовано загальну картину та періоди розвитку глиняного посуду в означуваний період на території Середньої Наддніпрянщини, визначено головні чинники, які впливали на цей процес. Авторкою вперше здійснено дослідження генезису форм, орнаментики та технології гончарного посуду. Виділено найпоширеніші типи орнаментів.
Науковці Інституту керамології щиро вітають представника археологічної керамології Лесю Чміль з вагомими здобутками на керамологічній ниві.

Більше статей...