«Античний керамічний імпорт на Більському городищі скіфського часу»

   

   29 жовтня 2014 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д. 26.234.01 в Інституті археології НАН України старший науковий співробітник Музею археології та етнографії Слобідської України Харківського національного університету імені Василя Каразіна Станіслав Задніков прилюдно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Античний керамічний імпорт на Більському городищі скіфського часу», спеціальність 07.00.04 — археологія.

   Дисертацію підготовленоу Відділі археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України. Офіційні опоненти: Ігор Бруяко — директор Одеського археологічного музею НАН України, старший науковий співробітник, доктор історичних наук; Світлана Андрух — доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету, кандидат історичних наук. Науковий керівник — Сергій Скорий, завідувач Відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України, доктор історичних наук, професор.

Стас Задніков під час захисту

Виступ одного із опонентів. Доктора історичних наук Ігор Бруяко.

Засідання спеціалізованої вченої ради Інституту археології НАН України.

Стас Задніков приймає поздоровлення.

Дисертаційне дослідження загальним обсягом 348 сторінок, має таку структуру:

Вступ.

Розділ 1. Історія вивчення античної кераміки на Більському городищі (у контексті дослідження пам’ятки).

Розділ 2. Антична кераміка другої половини VII— першої половиниVIст. до н.е.

2.1. Амфорна тара.

2.2. Столова кераміка.

2.3. Розподіл кераміки за шарами та комплексами.

Розділ 3.Антична кераміка другої половини VI— третьої чверті Vст. до н.е.

3.1. Амфорна тара.

3.2. Столова кераміка.

3.3. Посуд спеціального призначення.

3.4. Розподіл античної кераміки за шарами та комплексами.

Розділ 4. Антична кераміка останньої чвертіV— ІVст. до н.е.

4.1. Амфорна тара.

4.2. Столова кераміка.

4.3. Посуд спеціального призначення.

4.4. Розподіл кераміки за шарами та комплексами.

Розділ 5. Торгівельно-обмінні відносини Більського городища з античними містами Північного Причорномор’яу другій половиніVІІ — ІVст. до н.е.

5.1. Торгівельні відносини у другій половині VІІ — першій половині VІ ст. до н.е.

5.2. Торгівельні відносини у другій половині VІ — третій чвертіVст. до н.е.

5.3. Торгівельні відносини в кінціV— ІVст. до н.е.

Висновки.

До структури дисертації входять чотири додатки (246сторінок) та список опрацьованої літератури (457 позицій).

З дисертацією Станіслава Заднікова можна ознайомитися у бібліотеці Інституту археології НАН України (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12).

 

 
 
 
 
 

 

 
Тур в Египет.

Додати коментар

Захисний код
Оновити