«Ліпний посуд населення скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу»

 

29 жовтня 2014 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д. 26.234.01 в Інституті археології НАН України науковий співробітник Харківського історичного музею Костянтин Пеляшенкоприлюдно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Ліпний посуд населення скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу», спеціальність 07.00.04 — археологія.  

   Дисертацію підготовленоу Відділі археології раннього залізного віку Інституту археології НАН. Офіційні опоненти: Володимир Ромашко — професор кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету, доктор історичних наук; Анатолій Щербань — докторант Харківської державної академії культури, кандидат історичних наук. Науковий керівник — Світлана Бессонова, старший науковий співробітниквідділу археології раннього залізного віку, кандидат історичних наук.

Виступ Костянтина Пеляшенка.

Костянтин Пеляшенко, заступник голови спеціалізованої вченої ради Інституту археології НАН України, член кореспондент Гліб Івакін та секретар спеціалізованої вченої ради , кандидат історичних наук Олена Фіалко.

Дисертаційне дослідження загальним обсягом 478 сторінок, має таку структуру:

Вступ.

Розділ 1. Джерела та історіографія.

1.1. Нарис розвитку методики вивчення археологічної кераміки.

1.2. Джерельна база дослідження.

1.3. Історіографія вивчення ліпної кераміки скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу.

Розділ 2. Ліпний посуд поселенських пам’яток Дніпро-Донецького Лісостепу.

2.1. Типологія.

2.2. Регіональні і хронологічні особливості виготовлення посуду.

Розділ 3. Ліпний посуд у поховальному обряді населення Дніпро-Донецького Лісостепу.

3.1. Типо-хронологічна характеристика.

3.2. Ліпний посуд як елемент поховальної обрядовості.

Розділ 4. Етнокультурні процеси на території Дніпро-Донецького Лісостепу (за матеріалами ліпного посуду).

Висновки.

До структури дисертації входять чотири додатки (246 сторінок) та список опрацьованої літератури (457 позицій).

З дисертацією Костянтина Пеляшенка можна ознайомитися у бібліотеці Інституту археології НАН України (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12).

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Тур в Египет.

Додати коментар

Захисний код
Оновити