Друк

«Гончарний посуд VII — першої половини ІХ ст. в лісостепу України»

   

10 червня 2014 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 в Інституті археології НАН України молодший науковий співробітник Відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень Інституту археології НАН України Ярослав Володарець-Урбанович прилюдно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Гончарний посуд VIIпершої половини ІХ ст. в лісостепу України»за спеціальністю 07.00.04 — археологія.

   Дисертацію підготовленоу Відділі археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень Інституту археології НАН. Офіційні опоненти: Любомир Михайлина — генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук; Володимир Колода — доцент кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, кандидат історичних наук. Науковий керівник — Ростислав Терпиловський, завідувач кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор.

Дисертаційне дослідження, загальним обсягом 426 сторінок, має таку структуру:

Вступ.

Розділ 1. Історіографія.

1.1. Історія досліджень.

1.2. Історія вивчення гончарних осередків балки Канцерка.

1.3. Історія вивчення гончарного посуду Пастирського городища.

1.4. Історія вивчення гончарного посуду волинцевської культури.

1.5. Історія вивчення питання поширення гончарного круга в слов’янському середовищі.

1.6. Методи дослідження.

Розділ 2. Технологія виробництва, характеристика і класифікація гончарного посуду.

2.1. Гончарні майстерні та горни балки Канцерка.

2.1.1. Гончарні майстерні.

2.1.2. Гончарні горни.

2.2. Технологія виробництва та типологія гончарної кераміки.

2.2.1. Класифікація посуду канцерської традиції.

2.2.2. Класифікація посуду пастирського типу.

2.2.3. Класифікація посуду волинцевського типу.

2.2.4. Порівняння орнаменту посуду пастирського, канцерського та волинцевського типів.

2.2.5. Клейма на посуді гончарних традицій пастирського канцерського та волинцевського типів.

Розділ 3.Поширення гончарного посуду у другій половині VII— першій половині ІХ ст.

3.1. Поширення гончарної кераміки канцерського типу.

3.2. Поширення гончарної кераміки пастирського типу.

3.3. Поширення гончарної кераміки волинцевського типу.

Розділ 4. Гончарний посуд Придніпров’я другої половини VII— першої половини ІХ ст. в торговельно-обмінних контактах.

4.1. До проблеми торговельно-обмінних відносин.

4.2. Ремісничі центри Подніпров’я та їх роль у соціально-економічному розвитку східних слов’ян і кочовиків.

4.3. Витоки та подальша доля гончарного виробництва VII—ІХ ст.

Висновки.

До структури дисертації входять додатки (57 стор.), альбом ілюстрацій (107 мал.), список опрацьованих архівних джерел (34 позиції) та літератури (492 позиції).

З дисертацією Ярослава Володарця-Урбановича можна ознайомитися в бібліотеці Інституту археології НАН України (Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12) та Національному архіві українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному      (Опішне, вул.Партизанська, 102).

 

Автор: Administrator

Тур в Египет.