Друк

«Амфори та червонолакова кераміка Мангупа другої половини ІІІ – VII ст.»

   

10 червня 2014 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д26.234.01 в Інституті археології НАН України Ольга Яшна прилюдно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Амфори та червонолакова кераміка Мангупа другої половини ІІІ – VIIст.»за спеціальністю 07.00.04 — археологія.

   Робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського в рамках планової теми «Етнокультурні, акумуляційні і трансляційні процеси в Чорноморському регіоні» (№0108U003306). Офіційні опоненти: Борис Магомедов — доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень Інституту археології НАН України; Лариса Седікова — кандидат історичних наук, заступник з наукової роботи генерального директора Національного заповідника «Херсонес Таврійський». Науковий керівник — Олександр Герцен, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського.

Дисертаційне дослідження, загальним обсягом 443сторінки, має таку структуру:

Вступ.

Розділ 1. Історіографія і методика дослідження.

1.1. Історіографія.

1.1.1. Історія дослідження Мангупа.

1.1.2. Історія вивчення амфор та червоно лакової кераміки пізньоримського і ранньосередньовічного часу.

1.1.3. Історіографія економічної ситуації в Тавриці другої половини  ІІІ – VIIст.

1.2. Методика дослідження.

Розділ 2. Амфори Мангупа другої половини ІІІ – VІІ ст.

2.1. Амфори мірмекійського типу.

2.2. амфори з дзьобоподібним вінчиком і ручками типу мірмекійських.

2.3. Червоноглиняні амфори зі складно профільованими ручками.

2.4. Амфори з черепком «строкатого забарвлення».

2.5. Червоноглиняні вузькогорлі амфори з високо піднятими ручками.

2.6. Червоноглиняні амфори з жолобчатим вінчиком.

2.7. Амфори з воронко видним горлом.

2.8. Червоноглиняні пантікапейські і фанагорійські амфори.

2.9. Вузькогорлі світлоглиняні амфори.

2.9.1. Вузькогорлі світло глиняні амфори типу D.

2.9.2. Вузькогорлі світлоглиняні амфори типу F.

2.9.3. Вузькогорлі світлоглиняні амфори типу Е.

2.10. Тонкостінні червоноглиняні посудини з великим вмістом слюди.

2.11. Амфори типу Делакеу.

2.12. Амфори типу «carottes».

2.13.Амфори з рифленням тулова типу «набігаюча хвиля».

2.14. Амфори з воронковидним горломі густим гребінчастим рифленням по тулову.

2.15. Амфори з «перехопленням».

2.16. Амфори типу «Газа».

2.17. Жолобчасті амфори типу BöttgerIII.1.

2.18. Амфори з яйцевидним жолобчастим туловом типу Vзгідно ХК-71

2.19. Амфори типу KeayLIX.

Розділ 3. Червонолакова кераміка Мангупа.

3.1. Червонолакова кераміка «понтійського» виробництва.

3.2. Червонолакова кераміка групи «Phocean Red Slip Ware»/ «Late Roman C».

Розділ 4. Амфори і червоно лакова кераміка Мангупа як історичне джерело.

Висновки.

Робота містить чотири додатки: археологічні комплекси Мангупа, каталоги амфор та червонолакового посуду, ілюстрації (207 стор.), список джерел та літератури (408 позицій).

З дисертацією Ольги Яшної можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Інституту археології НАН України (Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12).

Автор: Administrator

Тур в Египет.
строительство дома.
Сокровища Монтесумы 3.
каталог фаберлик.