Леся Чміль

  

   15 березня 2011 року в Спеціалізованій ученій раді Інституту археології НАН України молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України Леся Чміль захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.04 – археологія).
У дослідженні «Керамічний посуд Середньої Наддніпрянщини XVI–XVIII століть» з’ясовано загальну картину та періоди розвитку глиняного посуду в означуваний період на території Середньої Наддніпрянщини, визначено головні чинники, які впливали на цей процес. Авторкою вперше здійснено дослідження генезису форм, орнаментики та технології гончарного посуду. Виділено найпоширеніші типи орнаментів.
Науковці Інституту керамології щиро вітають представника археологічної керамології Лесю Чміль з вагомими здобутками на керамологічній ниві.


 

 

Наталя Визір,
в.о. вченого секретаря
Інституту керамології –
відділення Інституту народознавства
НАН України

Тур в Египет.