Співробітники

Рахно Костянтин 


представник етнографічної керамології

 Доктор історичних наук зі спеціальності етнологія, кандидатська дисертація «Гончарство у традиційній культурі слов’янських народів: міфологія й обрядовість» (2010), докторська дисертація «Глиняні вироби в календарній обрядовості слов’янських етносів (на прикладі Свистопляски та Ренкавки)» (2015).

Старший науковий співробітник науково-дослідного Відділу сучасної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (з 2003); старший науковий співробітник відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (з 2003).

Троцька Валентина


представник історичної й археологічної керамології

    13.06.1959 р.н., Глинське Зіньківського району Полтавської області; закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка за спеціальністю «Педагогіка

 і методика середньої освіти. Історія» (2002); навчалася в аспірантурі Інституту археології НАН України за спеціальністю «Археологія» (2002–2003); здобувач наукового ступеня при Інституті керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (з 2004); тема кандидатської дисертації «Гончарство Середнього Подніпров’я X–XIII століть в історичних дослідженнях»;