Пуголовок Юрій 

український археолог, керамолог, кандидат історичних наук. Народився 5вересня1984 року в Полтаві. Закінчив бакалаврат історичного факультету (2005) Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка, магістерську програму «Археологія та давня історія України» (2007) та аспірантуру Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2010).

Працював молодшим науковим, науковим та старшим науковим співробітником Центру охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації (2003). Науковий співробітник Полтавської археологічної експедиції Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (з 2007). Молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (з 2014), старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (з 2014).

Організатор археологічної експедиції (з 2011; з 2016 року - Міжнародної), що досліджує пам’ятку національного значення доби середньовіччя – Глинський археологічний комплекс у с. Глинське Зіньківського району Полтавської області. На базі експедиції проходять практику студенти історики з України, зокрема Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, Дніпротпетровського національного університету імені Олеся Гончара, студенти з Полтави, Харкова, а також студенти із університетів Словаччини.

Керівник археологічних розкопок у Полтаві та археологічних розвідок на Полтавщині. Учасник археологічних досліджень на території Полтавської області, а саме – Полтавського поселення і городища (з 1999), Глинського археологічного комплексу слов’яно-руської доби (з 1999), Більського городища (2001), міста Кременчук, пам’яток в околицях Комсомольська та інших. Учасник археологічних досліджень в Криму (Херсонес Таврійський); Ольвійської археологічної експедиції Інституту археології НАН України, учасник Міжнародної археологічної місії «Ольвія» (с. Парутине, Миколаївська обл.). Учасник експедицій з дослідження Більського городища скіфського часу, зокрема брав участь в діяльності Літньої польової археологічної школи (с. Більськ, Полтавська обл.; с. Куземин, Сумська обл.).

Очільник Полтавського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Спілка археологів України» (з 2014), член громадської організації «Конгрес українських керамологів» (з 2015)

Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.04 «Археологія»  – «Будівництво населення роменської культури Дніпровського Лівобережжя» (2013).

Кандидат історичних наук (2013). Член Ученої ради Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (з 2015). Член Національної експертної керамологічної ради щорічних Національних конкурсів публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе» (з 2014).

Учасник міжнародних і регіональних конференцій, форумів та симпозіумів (Київ, Харків, Одеса, Донецьк, Чернігів, Полтава, Комсомольськ, Опішне, Котельва, Охтирка).

Виступав з відкритими лекціями на керамологічну тематику в рамках фестивалю «Етносвіт» Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» (м. Київ), в період роботи Е-літньої академії гончарства в Опішному.

Автор і співавтор більше 150 наукових праць та 10 монографій, у тому числі: «Садиба літописних сіверян (за матеріалами розкопок у Полтаві)» (2005); «Будівельна справа літописних сіверян» (2016); у співавторстві: «Дослідження посаду літописної Лтави: Миколаївська гірка» (2008); «Дослідження посаду літописної Лтави: Інститутська гора, частина І» (2009); «Дослідження посаду літописної Лтави: Інститутська гора, частина ІІ» (2009); «Дослідження Полтавської фортеці: Старе місто» (2009); «Селітроварницький стан на Більському городищі» (2010), «Дослідження літописної Лтави: Іванова гора, частина І» (2015); «Дослідження літописної Лтави: Іванова гора, частина ІІ» (2015); «Дослідження передмість полтавської фортеці» (2016).

Дипломант VI Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе-2012»(за публікаціями 2009 року).

 

Спеціалізується в галузі слов’яно-руської археології Дніпровського Лівобережжя. Головні напрямки наукових досліджень: будівельна справа і гончарство слов’ян додержавного періоду та часу Київської Руси; матеріальна культура населення лісостепової окраїни Литовсько-Руської держави; міська і ландшафтна археологія; археологічні реконструкції та експериментальна археологія.

Сторінка на academia.edu:

https://ceramology-inst.academia.edu/YuriyPuholovok

 

 

Тур в Египет.