Троцька Валентина


представник історичної й археологічної керамології

    13.06.1959 р.н., Глинське Зіньківського району Полтавської області; закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка за спеціальністю «Педагогіка

 і методика середньої освіти. Історія» (2002); навчалася в аспірантурі Інституту археології НАН України за спеціальністю «Археологія» (2002–2003); здобувач наукового ступеня при Інституті керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (з 2004); тема кандидатської дисертації «Гончарство Середнього Подніпров’я X–XIII століть в історичних дослідженнях»; 

працювала інспектором Опішненської філії Зіньківського відділення Полтавської дирекції Укрдержстраху (1982–1994), методистом відділу археології та гончарства доби середньовіччя (1994–2001), молодшим науковим співробітником (2001–2002) Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному; науковим співробітникомІнституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (2001–2002); молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (з 2002), старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (з 2002); автор близько 40 публікацій з проблематики керамології та археології в періодичних виданнях і збірниках, учасниця всеукраїнських, міжнародних керамологічних та археологічних наукових форумів; головні напрямки наукових досліджень: гончарство Середнього Подніпров’я Х–ХІІІ століть в історичних дослідженнях; випалювальні споруди Лівобережної України Х–ХХ століть; «Історіографія української археологічної керамології 1954-1990 -й рік»;учасниця археологічних розкопок у складі експедицій Інституту археології НАН України на Більському городищі (керівники В’ячеслав Мурзін та Рената Ролле), Центру охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації (керівник Олександр Супруненко), Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (керівники Анатолій Гейко, Анатолій Щербань, Оксана Коваленко); очолювала археологічну експедицію Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (1999–2003); проводила охоронні розкопки й розвідки пам’яток скіфського часу й доби Київської Руси (1999–2003); досліджувала гончарні горни кінця ХVІІІ –ХХІ століття в Опішному та в навколишніх селах (1996, 1999, 2000, 2003, 2009, 2010); учасник керамологічних експедицій до гончарних осередків Чернігівської (2003), Полтавської (2002–2010) та Луганської (2007) областей; брала участь у формуванні колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (1994–2009); член Українського керамічного товариства (з 2000).

 Основні публікації

 1.Троцька Валентина. Матеріали Київської Руси зі Свиридівського городища // Українське гончарство: Національний культурологічний щорічник. За роки 1996-1999. – Опішне: Українське Народознавство, 1999. – Кн.4 – С.64-67.

 2. Троцька В. Таврований давньоруський посуд // Український керамологічний журнал. – Опішне: Українське народознавство, 2001. №1. – С.74–75.

3. Троцька Валентина Знахідки гончарного горна в Опішному // Український керамологічний журнал. – 2002. – №1. – с. 17-19.

 4. Троцька В. Орнамент на кераміці Київської Русі // Словянський збірник. Випуск 2. – Полтава. 2003. – С.170-174.

 5. Троцкая В. Древнерусская керамика Свиридовского городища, Полтавщина (По фондам Национального музея -заповедника украинского гончарства в Опошне) // Древняя Русь. – Москва, 2003. – №4. С.– 71-72.

 6. Троцька Валентина З історії дослідження глиняних виробів у звичаєвості населення Х–ХІІІ століть. // Народознавчі Зошити. – Львів, Інститут народознавства НАН України, 2007. – №5-6 (вересень-грудень). – С.580-588.

7. Троцька Валентина Дослідження гончарних горнів ХVІІІ –ХХ ст.. на території Опішного та в його околицях на Полтавщині // «Интеграция археологических и этнографических исследований». Одеса, 2007. – С.180-184.

 8. Троцька Валентина З історії вивчення асортименту глиняного посуду доби Русі //Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. Випуск 29. – К.: УНІСЕРВ, 2009. – С.100-111.

 9. Троцька Валентина З історії вивчення використання глиняних виробів у звичаях та обрядах на Русі в Х–ХІІІ століттях. // Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. Випуск 31. – К.: УНІСЕРВ, 2010. – С. 55-61.

10. З історії дослідження випалювальних споруд Х-ХІІІ століть Лівобережної України // Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал. – 2011, №6 (102). – С.3-9.

11. Гончарні горна середини ХVІІІ початку ХІХ століття з Опішного  та околиць (стан їх вивчення) // Жовківські читання 2011: Збірник статей першої наукової конференції «Музей в сучасному світі» /Львівська галерея мистецтв. Упорядник С. Каську. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – С.55-59.

12. Гончарне горно кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття з околиць с. Міські Млини // Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2007. Актуальні питання дослідження українського гончарства доби козацтва / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське народознавство, 2011. – Кн.ІІІ. – Т.1. – С.144-149 (співавторстві з Анатолієм Гейком).

13. «Горно 1920-х років з околиць Опішного для випалювання іграшок» в науковому збірнику Етнічна історія народів Європи Випуск 34. – К.: УНІСЕРВ, 2011– С.122-127 (співавторстві з Анатолієм Щербань).

14. Досліджені гончарні горни Опішненського гончарного району //  Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2007. Актуальні питання дослідження українського гончарства доби козацтва / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське народознавство, 2011. – Кн.ІІІ. – Т.1. – С.75-93.

15. Про опис керамологічних знахідок доби Київської Русі // Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2008. Сучасні Проблеми атрибутування керамічних колекцій в Україні / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла – Опішне: Українське народознавство, 2011. – Кн. ІІІ. – Т.2. – С.254-266.

16. Троцкая Валентина «История исследования гончарных горнов позднего средневековья на территории Левобережной Украины» // История и археология: материалы международнойзаочнойнаучнойконференции(г. Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. – iv, с.71-74

17. Троцкая Валентина «История исследования гончарных горнов ХІХ – начала ХХ века на ЛевобережьеУкраины (за опубликованными материаламии архивными источниками конца ХІХ–ХХ века» (розміщення опублікованих матеріалів на сайті з 24 листопада, Новосибірськ) // «Вопросы социологии, политологии, философии и истории»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (14 ноября 2012 г.) – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2012. С.146-148.

18. Троцкая Валентина ИвановнаГончарные горны Опошнянского гончарного района (Полтавщина) ХХ – начала ХХІ века для обжига глиняной игрушки (за археологическимии этнографическими материалами// Научная дисскусия: вопросы социологии, политологии, философии, истории: материалы ХІІ международной заочной научно-практической конференции. (09 апреля 2013 г.) – Москва: Издательство « Международный центр науки и образования». 2013. – С.41-44.

19. Троцька Валентина  Гончарні горни для випалювання іграшки  Опішненського гончарного району ХХ – початку ХХІ ст..// Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. Черкаси: Видавництво Чабаненко Ю.А., 2013. – Вип.6. – С.202-204

 

Троцька Валентина Іванівна // Пошивайло Олесь. Українська

 академічна керамологія ХХІ сторіччя. Теорія, історія, сучасний

 ужинок, майбутній поступ. Книга 1 (2002–2005). – Опішне:

 Українське Народознавство, 2007. – С.575-579.

Троцька Валентина Іванівна // Пошивайло Олесь. Короткий академічний словник сучасних українських керамологів (культурна керамологія) / Друге видання в Україні. – Опішне: Українське Народознавство, 2009. – С.151-152.

 (Академічна серія «Українська керамологічна біографістика, випуск 1)

 

 Вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164;

 тел./факс +38 (05353) 42175, 42416;

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Вул.Швейцарська, 26, Опішне, Полтавщина, 38164;

 тел. +38 (05353) 42648, +38 (066) 6123871

Тур в Египет.