Ликова Оксана

представник музеєзнавчої керамології

      04.03.1976 р.н., Кіровоград; закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Українська мова і література» (1998), аспірантуру Інституту народознавства НАН України за спеціальністю «Етнологія» (тема кандидатської дисертації «Керамологічні колекції й проблеми музеєфікування гончарної спадщини в Україні») (2011); працювала головним зберігачем фондів Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (2001–2004);

молодший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (з 2004), науковий співробітник Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (з 2004);

  член експертної комісії Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (з 2004); учасник керамологічних експедицій до Вінницької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської, Харківської, Хмельницької й Чернігівської областей; займається формуванням фотогалереї провідних керамологів України, комплектуванням фондових колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному; бере активну участь у виставковій діяльності музею-заповідника, координувала створення Національної галереї монументальної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному; член Фондово-закупівельної комісії Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (з 2001); член Українського керамічного товариства (з 2000); куратор науково-практичного семінару керівників музейних закладів України «Сучасний музей: функції, особливості діяльності та значення в розвитку громадянського суспільства», Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Реалії народного мистецтва: персональний і трансперсональний діалог», ІІ Національного мистецького конкурсу «Національний музей гончарства – перлина України ХХІ сторіччя!», Третього національного фестивалю-конкурсу гончарського бодіпейнтінгу «BodyCeramicFestUkraine» («BСFU-2013»), Четвертого національного фестивалю-конкурсу гончарського бодіпейнтінгу «BodyCeramicFestUkraine» («BСFU-2014»); номінант І Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе-2007» у номінації «Краща наукова стаття»; лауреат VII Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе2013» (за публікаціями 2010 року) у номінації «Краща науково-популярна, публіцистична публікація» (І місце).

      Учасник численних міжнародних та всеукраїнських конференцій з проблем етнології, керамології та музеєзнавства. Автор близько 50 публікацій про керамологічні колекції в Україні та проблеми пов’язані з їх атрибутуванням, діяльність Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, формування приватних колекцій кераміки і творчість художників-керамістів у наукових і науково-популярних періодичних виданнях і збірниках. Основні праці за темою дослідження:

  - Скарби Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному // Український керамологічний журнал. – 2003. – №2-4. – С.34-43 (у співавторстві).

  - Львівські збирачі кераміки кінця ХХ – початку ХХІ століття: деякі аспекти формування приватних колекцій // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.154-161.

  - Колекціонери кераміки у Львові (кінець ХХ – початок ХХІ століття) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур». – Київ: ДАКККіМ, 2006. – С.146-149.

  - Колекція гончарних інструментів та пристроїв Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – Одеса: „Астропринт”, 2006. – С.177-179.

  - Створення державних музеїв на основі приватних колекцій другої половини ХХ століття (на керамологічних матеріалах) // Музеї України. – 2007. – №1. – С.22-24.

  - Атрибутування глиняних виробів: суть проблеми // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 32. – Київ: УНІСЕРВ, 2010. – С. 61-68.

- Проблеми зберігання монументальних глиняних скульптур просто неба // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – Випуск 4. – Київ–Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С.69-71.

- Українська глиняна іграшка кінця ХІХ – початку ХХІ століття у збірці Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному // Жовківські читання 2011 : Збірник статей першої наукової конференції «Музей в сучасному світі» / Львівська галерея мистецтв. Упорядник С. Каськун. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2011. – С.51-54.

- Основні принципи побудови сучасної керамологічної експозиції // Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання: матеріали Міжнародної наукової конференції, 25-26 квітня 2012 р. – Луганськ: Ноулідж, 2012. – С. 71-75.

- «КерамПІК» у Опішному: прорахунки й досягнення // Третя національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (1 липня – 30 жовтня 2011): альбом-каталог / Автор-упорядник Олесь Пошивайло. – Опішне: Українське Народознавство, 2012. – С. 118-123.

- Формирование коллекции посуды Михаила Китриша в Национальном музее-заповеднике украинского гончарства в Опошне. Десятые Ознобишинские чтения: Сборник материалов Международной научно-практической конференции (4-5 июля 2012 года) / Под ред. О.М. Буранка, В.Н. Шкунова. Инза; Самара: ПГСГА, 2012. Т. 2.

- До питання музеєфікації гончарної спадщини України // Сіверщина в історії України. – Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – С. 540-543.

- Музеєфікація гончарної спадщини Михайла Китриша // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2013. – Вип. 6. − С. 204-206.

- Музей гончарства в Опішному як осередок організаційного структурування української керамології // Проблеми збереження, відтворення та популяризації історико-культурної спадщини в контексті діяльності музеїв просто неба. Випуск 1. Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 жовтня 2013 р. – Львів: «Апріорі», 2013. – С. 194-200.

- Типологічний аналіз української глиняної іграшки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному // Народознавчі зошити: двомісячник. – Львів, 2013. – зошит 2 (110). Березень-квітень – С.266-271.

  Службова адреса: вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164;

  тел./факс: +38 (05353) 42175;

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Домашня адреса: вул. Лисенка, 16, Опішне, Полтавщина, 38164;

  тел.: +38 (05353) 42478

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тур в Египет.