Виногродська Лариса Іванівна

представник археологічної керамології

05.02.1947 р.н., Комсомольськ Хабаровського краю, Росія; закінчила факультет теорії та історії мистецтва Київського державного художнього інституту (1979); старший науковий співробітник Відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України; кандидат історичних наук; кандидатська дисертація «Кахлі Середнього Подніпров’я XIV – середини
XVIII ст.» (1993); досліджує українську кераміку доби пізнього середньовіччя, головним чином кахлі; автор керамологічних публікацій у періодичних виданнях і збірниках; дійсний член ІКОМОС.

 

Тур в Египет.