Конференції

Друк
29
травня
2019

Віце-президент НАН України, академік СЕРГІЙ ПИРОЖКОВ: Гончарство - генетичний код українства!

Друк
21
лютого
2019

II Національний конгрес українських керамологів

II Національний конгрес українських керамологів

ІІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ КЕРАМОЛОГІВ

«ПОСТМОДЕРНА УКРАЇНСЬКА КЕРАМОЛОГІЯ: ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ І ТРАНСКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ»

Місце проведення: Гончарська столиця України – містечко Опішне (Полтавщина)

Час проведення: 25-27 вересня 2019 року

Мета: з’ясування досягнень, тенденцій і перспектив розвитку української керамології в

сучасному науковому просторі; проведення чергового Конгресу Громадської організації «Конгрес українських керамологів» (КУК)

Друк
24
травня
2018

«КЕРАМІКА ЯК МАРКЕР МІЖКУЛЬТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДАВНЬОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ІМПОРТИ, ЗАПОЗИЧЕННЯ, ІМІТАЦІЇ»

Друк
26
лютого
2018

«УКРАЇНСЬКИЙ КЕРАМОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПРОСТІР: ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ»

•Національна академія наук України •
• Інститут народознавства НАН України •
•Інститут української мови НАН України•
•Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України•
•Інститут мовознавства імені Олександра Потебні НАН України•
• Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України •
• Міністерство культури України •
• Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному •
• ГО «Конгрес українських керамологів» •

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ
«УКРАЇНСЬКИЙ КЕРАМОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПРОСТІР:
ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ»

Місце проведення: Гончарна столиця України – містечко Опішне (Полтавщина) – один із найславетніших центрів етнічної самобутності українців

Час проведення: 26-28 вересня 2018 року

Друк
04
вересня
2017

травень, 2017

Міністерство культури України
Національний науково-дослідний реставраційний центр України
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського
Сумський обласний художній музей імені Никанора Онацького
Харківський історичний музей імені Миколи Сумцова
Міністерство освіти і науки України
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Львівська національна академія мистецтв
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Національна академія наук України
Інститут археології НАН України
Інститут народознавства НАН України
Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
ГО «Конгрес українських керамологів»
 
 
 
Актуальні проблеми збереження гончарної спадщини україни 
(консервація, реставрація, експонування) 
* * *
Національний науковий 
реставраційно-керамологічний симпозіум
 
 
 
ПРОГРАМА
 
 
 
 
Опішне • 24–26 травня 2017 • Україна