12
жовтня
2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ МОЛОДІЖНИЙ КОНКУРС КЕРАМОЛОГІЧНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «NIKKA»

Запрошуємо молодих науковців
взяти участь у Національному Інтелектуальному конкурсі
Керамологічної Академії «NIKKA»,
присвяченому керамології, гончарству, кераміці!

Організатори
Національна академія наук України, Інституту народознавства НАН України, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний центр «Мала академія наук України», Міністерство культури України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка, Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна», Український фонд культури, ГО «Конгрес українських керамологів»,

Мета
заохочення молодих науковців до активних студій вітчизняного й світового гончарства, кераміки; залучення їх до наукових дискусій, участі в наукових керамологічних форумах; створення можливостей для виявлення творчих здібностей; набуття й підвищення фахового рівня; отримання досвіду науково-дослідницької діяльності; популяризації сучасних керамологічних знань.

До участі в конкурсі запрошуються
аспіранти, студенти вищих навчальних закладів, учні 10-11 класів, віком від 16 до 35 років.
Переможці визначаються окремо в трьох номінаціях: 1) аспірантські, 2) студентські, 3) учнівські керамологічні праці.
Основні напрямки керамологічних студій
історична керамологія, археологічна керамологія, етнографічна (антропологічна) керамологія, мистецтвознавча (художня) керамологія, музеєзнавча керамологія етнографічна, давня та сучасна кераміка України та світу, розвиток українського та світового гончарства.

Основний темарій керамологічних студій: історіографія й джерельна база українських керамологічних студій // історія керамологічних досліджень в Україні // теорія й історія української керамології // дефініції // методологія керамології // сучасні методи керамологічних досліджень // персоналії вітчизняної керамології // внесок археологів, істориків, етнологів, мистецтвознавців, мовознавців та інших фахівців в українську керамологію // глиняні вироби як маркер національної ідентичності // атрибуція кераміки в Україні // керамолінгвістика // керамофольклористика // наукові школи української керамології // підготовка наукових кадрів для сучасної керамології // вектори сучасних керамологічних досліджень // міжнародна інтеграція української керамології // персоналії українського гончарства // персоналії гончарства як відображення політичної догматики // вплив на індивідуальну творчість домінуючих ідеологем // доля гончарів і розвиток гончарства в різні історичні періоди // пошук, збереження, систематизація й уведення до наукового обігу відомостей про творчі досягнення й спадщину гончарів // історіографія персоналій // мистці кераміки: самодіяльні, народні, академічні // гончар (кераміст) у науці – науковець у гончарстві: вектори й проблеми творчої реалізації // роль художніх виставок і творчих спілок у становленні мистців // бізнесові тенденції в сучасному гончарстві // гончарство й сучасний артринок // впливи і взаємовпливи в гончарстві: порівняльна характеристика творчості мистців-гончарів // проблеми збереження й перспективи розвитку гончарства // історія вивчення й сучасний стан наукових знань про мистців кераміки // шкільництво в галузі гончарства // приватні й державні колекції кераміки: історія формування, склад, проблеми атрибуції // інструментарій гончарів у музейних збірках: склад, атрибуція, збереження // колекціонери кераміки // реставрація кераміки в Україні та світі // історичні концепти реставрації кераміки (методологія, технології) // гончарські інструменти та випалювальні споруди // специфіка різновидів глиняних виробів (археологічна, етнографічна, художня кераміка, архітектурна кераміка, сирець, теракота, майоліка, кам’янкові вироби, фаянс, фарфор) // інтерпретація форм, декору, кольору посуду різних археологічних культур // функції кераміки в побуті, магічних звичаях і обрядах // етнокультурні традиції в глиняних виробах // реконструкція звичаїв і вірувань стародавнього населення за глиняними виробами // методи реконструкції й інтерпретації // інтеграція наукових дисциплін у  реконструкції  й  інтерпретації  археологічної  кераміки  //  фарфор та фаянс // краєзнавчі та регіональні керамологічні дослідження

Визначення переможців
Оцінювання наукових праць здійснюватиме Журі Конкурсу, сформоване з провідних українських керамологів, відповідно до наукової спеціалізації дослідників та тематики робіт. До Конкурсу допускаються оригінальні самостійно виконані дослідження, які ще ніде не публікувалися, у тому числі в електронних виданнях. На конкурс не приймаються роботи, нагороджені іншими преміями чи відзнаками або представлені для участі в інших конкурсах.

Основні критерії оцінювання наукових праць:

 • порушення нової теми, фаховість, самостійність, об’єктивність, аналітичність дослідження;
 • використання матеріалів польових досліджень, нових архівних джерел, музейних колекцій;
 • з’ясування дискусійних питань;
 • використання чужоземних порівняльних матеріалів;
 • наявність оригінальних, уперше введених до наукового обліку ілюстративних матеріалів;
 • оформлення тексту дослідження відповідно до сучасних вимог, у тому числі до структури наукової праці, бібліографічного опису джерел та ілюстративних матеріалів;
 • використання сучасної керамологічної термінології;
 • розробка пріоритетних напрямків розвитку української керамології;
 • популяризація сучасних знань про керамологію, гончарство, кераміку.

Вимоги до оформлення керамологічних праць
Наукова праця повинна мати такі структурні елементи: титульну сторінку з авторством та назвою дослідження, вступ, основну частину, висновки, список джерел та літератури, додатки (за бажанням).
Текст праці друкується з одного боку аркуша А-4 з міжрядковим інтервалом 1,5.
Обсяг дослідження ‒ до 15-25 сторінок, без урахування додатків.
Посилання на літературу оформляються напівкодом у квадратних дужках [1, с. 1], список джерел та літератури згідно останніх вимог до оформлення бібліографічних посилань.
На паперовій версії має бути візування наукового керівника.

Основні етапи конкурсу

 • До 1 березня 2018 року: надсилання пакета документів:
  • Заявка;
  • конкурсна праця у вигляді наукової статті.
  • власне фото.

Заявку заповнюйте за зразком, що додається та надсилайте на електронну адресу або одразу у goоgle-формі, за посиланням). Роботу у електронному та паперовому варіантах на адресу Оргкомітету. Фото лише на електронну адресу.
До 1 квітня 2018 року: розгляд конкурсних наукових праць членами Журі й повідомлення учасникам про дату й місце оголошення результатів.

 • До 1 червня 2018 року: заслуховування тез наукових праць переможців членами Журі та слухачами у Гончарній столиці України ‒ містечку Опішному(Полтавщина) та церемонія офіційного нагородження переможців (про точний час проведення буде повідомлено разом із оголошенням результатів).

Нагороди
Учасники-переможці отримують дипломи, грошові премії, керамологічні видання; право безкоштовного відвідування всіх об’єктів Національного музею-заповідника українського гончарства впродовж року 2018 року; можливість участі в ІІ Міжнародній Археолого-керамологічній літній академії в Опішному в червні 2018 року.
Всі учасники ‒ сертифікати про участь у Конкурсі.
Наукові праці переможців, за рекомендацією Журі, будуть опубліковані в Національному науковому щорічнику «Українська керамологія».

Адреса Оргкомітету

Інститут керамології‒ відділення Інституту народознавства НАН України,
вул. Партизанська, 102,
смт. Опішне,
Зіньківський район,
Полтавська область,
38164;
тел./факс (+38 05353) 42175, 42416;
(050)305 08 04 - куратор

еmail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. (із приміткою NIKKA)

Куратор Конкурсу«NIKKA», кандидат історичних наук, доцент Оксана Коваленко

 
Тур в Египет.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

«Наука потрібна народу.

Країна, яка її не розвиває,

неминуче перетворюється в колонію»

Фредерік Жоліо-Кюрі

 

"Ми фiнансуємо науку не тому, що багатi, 
а ми багатi тому, що фiнансуємо науку" 
Рональд Рейган,
40-й президент США
 
"«Ставлення до науки
і культури є, 
було і буде мірилом українськості влади»" 
Ярослав ЯЦКІВ,
академік НАН України

Хмарка тегів

Наші партнери

Відвідувачі

free counters